Jootoor Designs

Arrow Up

Arrow Down

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜಿಲ್ಲೆಗಳುದಿನಾಂಕ ತಾಲೂಕುಗಳು ಭೂಪಟ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ1 ನವೆಂಬರ್ 1956
  1. ಆನೇಕಲ್
  2. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
  3. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ
  4. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಕೀಪಿಡಿಯ