Homeಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ |  Contact UsGoogle+
Bhagavad Gita
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರಾಣಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಚಾಂಗ Other Links
 
 
 

ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು : ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ

ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧ: ಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥ೦ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ |
ಛ೦ದಾಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತ೦ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ ||೧||

ಅಧಶ್ಚೋರ್ದ್ವ೦ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಗುಣಪ್ರವೃದ್ದಾ ವಿಷಯಪ್ರವಾಲಾಃ|
ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸನ್ತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬ೦ಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ ||೨||